RESPECTE
MEDIAMBIENTAL

" El nostre objectiu a curt termini: Repartiment amb zero emissions "

Estem compromesos amb el saber fer i la sostenibilitat a la cadena logística, i així,
contribuir a millorar l'entorn de les persones, les ciutats i el conjunt de la societat.

Som conscients de la importància de la reducció i eliminació de la petjada de carboni, per aquest motiu,
treballem diàriament en millorar els nostres sistemes de repartiment, vehicles i instal·lacions.

Disposem d´unes instal·lacions modernes, sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.

Cero

Disposem de repartiment 100% elèctric.

 

Reducció Petjada de carboni

Realitzem els repartiments per rutes de codis postals i així reduïm considerablement les emissions de CO2 a cada servei.

 
 

Vehícles blaus

Comptem amb vehicles amb tecnologia AdBlue a la nostra flota de repartiment.

Aïllant tèrmic

Per mantenir la conservació als productes que es transporten en vehicles en sec (sense temperatura) disposem del nostre aïllant isotèrmic amb el qual evitem canvis bruscs de temperatura.

ECO

Instal·lacions 100% Ecològiques i sostenibles.


 

Certificat

L´energia que consumim prové de fonts 100% renovables.


 

Sistema de Ventilació no Forçat en instal·lacions

Evaqua la calor, renova l'aire i millora la temperatura interior de les instal·lacions sense consum energètic, 100% ecològic.

 

Embalatges

Els nostres embalatges estan fets de material reciclat.


 

Residus  

Disposem de la recollida selectiva de residus segons la normativa de l'Agència Catalana del Residu.

 


 

Documentació electrònica

En el nostre dia a dia fem un ús mínim del paper.
Tota la nostra documentació és electrònica.