SECTOR ALIMENTARI

 

Mitjançant la nostra flota de vehicles i rutes, garantim el lliurament del producte
a la franja horària que el client necessita i en les condicions pactades.

Els nostres sistemes informàtics i personal asseguren un servei puntual, fiable
i amb traçabilitat total en calent i en fred de 2º a 8º

REPARTIMENT CATERING

REPARTIMENT PRODUCTE FRESC

SERVEI

RECURSOS


 

VALOR AFEGIT