NOCTURN

De 19:00 a 22:00h
 
“ Augmenta l'eficiència logística, la satisfacció del client i redueix la petjada de carboni a la cadena de subministrament”“

Distribució nocturna

El model de distribució nocturna es basa a repartir les mercaderies en horaris nocturns per tal de millorar el servei, la mobilitat urbana i la sostenibilitat de cada producte. Aquest model suposa grans millores als nivells mediambientals, congestió urbana i servei al client. En alguns sectors, com ara CANAL HORECA, ALIMENTARI i E COMMERCE, la necessitat d'implementar aquest model de distribució nocturna és necessària, ja que es redueix l'impacte de la distribució i millora l'aprovisionament dels establiments.


Avantages


Elimina substancialment el trànsit de vehicles de repartiment en hora punta i diürns.
Reducció considerable les emissions de CO2 degut a la inexistència d'embussos i millor mobilitat.
Eficàcia al servei que repercuteix en una millor organització del client.
Increment en la velocitat mitjana dels vehicles de repartiment degut a la menor congestide trànsit en vies urbanes durant la franja horària nocturna.
Disminució de problemes de pàrquing a cada parada, millorant l'accessibilitat al client.

La distribució nocturna és un servei que oferim al marc de Sostenibilitat mediambiental de l'empresa; Utilització d'un nombre menor de vehicles gràcies al grupatge de clients i rutes mitjançant CP, a més, d'una millora de servei al client final.
 

Rutes

Confeccionem les rutes per C.P., en funció dels horaris dels seus clients.

Lliurament 2:00h.

Entreguem durant la nit en la finestra horària sol·licitada de 2.00h. des de 19:00 fins les 22:00 h.

Cobertura

Barcelona Ciutat