ACCIÓN MEDIOAMBIENTAL
-ALMACÉN-

ECO

Instal·lacions 100% Ecològiques i sostenibles.


 

Certificat

L´energia que consumim prové de fonts 100% renovables.


 

Sistema de Ventilació no Forçat en instal·lacions

Evaqua la calor, renova l'aire i millora la temperatura interior de les instal·lacions sense consum energètic, 100% ecològic.

 

Embalatges

Els nostres embalatges estan fets de material reciclat.


 

Residus  

Disposem de la recollida selectiva de residus segons la normativa de l'Agència Catalana del Residu.

 


 
FICHA TÉCNICA FLOTA

Secos

Sin temperatura.


Climatizados

Motores de frio de 15 a 20 ºC


Frio y Frigo

Frio con Motores de Frio de 0 a 5 ºC y Frigoríficos con motores  de -6  a  -1 ºC


Registro Sanitario Alimentario.


Medidas de seguridad para conductores, clientes y protocolo específico para la realización de los servicios con seguridad.