ECO

Instal·lacions 100% Ecològiques i sostenibles.


 

Certificat

L´energia que consumim prové de fonts 100% renovables.


 

Sistema de Ventilació no Forçat en instal·lacions

Evaqua la calor, renova l'aire i millora la temperatura interior de les instal·lacions sense consum energètic, 100% ecològic.

 

Embalatges

Els nostres embalatges estan fets de material reciclat.


 

Residus  

Disposem de la recollida selectiva de residus segons la normativa de l'Agència Catalana del Residu.

 


 

Documentació electrònica

En el nostre dia a dia fem un ús mínim del paper.
Tota la nostra documentació és electrònica.